meşhur etmek

v. signalize

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • meshûr — (A.) [ رﻮﺤﺴﻡ ] büyülenmiş. ♦ meshûr etmek büyülemek. ♦ meshûr olmak büyülenmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • TENDİD — Meşhur etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • iştihâr — (A.) [ رﺎﻬﺘﺵا ] meşhur olma. ♦ iştihâr etmek meşhur olmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • TELMİH — (C.: Telmihât) Lâyıkiyle ve kâmilen keşfedip nazara arzetmek. * Bir şeyi açıkça söylemeyip başka bir mâna ifade için söz arasında mânalı söylemek. İmâ ile söz arasında başka bir mânayı ifade etmek. * Edb: İbârede bahsi geçmeyen bir kıssaya,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • siper — is., Far. siper 1) Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer 2) Yağmur, güneş ve rüzgârın etkilemediği gizli, kuytu yer, dulda Pencereden güneş yahut rüzgâr gelirse şu siper köşeye kaçacak. R. H. Karay 3) Güneş ve yağmurun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teşhîr — (A.) [ ﺮﻴﻬﺸﺕ ] 1. meşhur etme. 2. sergileme. 3. sergilenme. ♦ teşhîr edilmek sergilenmek. ♦ teşhîr etmek sergilemek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • çavmak — kesb i iştihar etmek, meşhur olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kabak — ilerü, ön, huzur, piş; serpoş, kapak, göz kapağı, kabak oyunu, tüfek endazlık etmek, toy ve düyünde meşhur dur …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KASİDE-İ ERCUZE — (Ürcuze) Hz. İmam ı Ali (R.A.) tarafından bahr ı recez vezni üzere yazılan ve istikbalden haber veren meşhur kasidenin adı.(Mecmuat ül Ahzab ın 582. sahifesinden 597. sahifesine kadar o Ercuzedir. O Ercuzenin mevzuu ve içindeki maksad ı aslî;… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.